Tamara Kerssens Coaching

Voor wie?

 

Als Kindbehartiger begeleid ik kinderen én hun ouders in echtscheidingssituaties.

Ik luister naar de stem van kinderen – het liefst zo vroeg mogelijk in het scheidingsproces – en vertaal én borg hun stem richting hun ouders en indien nodig het juridisch speelveld. Als Kindbehartiger treed ik op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie, ik begeleid en ondersteun de kinderen (maar ook hun ouders)  en zorg er voor dat kinderen zich (weer) vrij kunnen bewegen tussen hun ouders.

Ik werk in lijn met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en mijn werkwijze is er op gericht kinderen in contact met beide ouders te laten staan.

Kinderen van gescheiden ouders kan ik verder helpen door;

  • spelenderwijs met de kinderen in gesprek te gaan, afgestemd op hun leeftijd en ontwikkelingsniveau
  • de kinderen een luisterend oor te bieden
  • de kinderen een plek te bieden waar zij hun gedachten over de scheiding kunnen ordenen, hun ideeën kunnen bespreken en hun gevoelens kunnen  uiten
  • de kinderen uitleg te geven over wat er bij een scheiding gebeurt en waarom bepaalde beslissingen genomen worden
  • de kinderen antwoorden te geven op de vragen die ze hebben
  • de kinderen een plek te bieden waar ze gewoon kind kunnen zijn

In een vrijblijvend oriënterend gesprek bespreek ik graag samen met jullie de mogelijkheden.

Ik heb een praktijk aan huis in Zaanstad. Desgewenst maak ik ook gebruik van andere coachruimtes in regio Zaanstad, Landsmeer en Amsterdam. Vraag mij gerust naar de mogelijkheden!