Tamara Kerssens CoachingVoor wie?

Voor wie?

 

 

Als Kindbehartiger werk ik als Vertrouwenspersoon en Belangenbehartiger van kinderen en jongeren in echtscheidingssituaties. Ik luister naar hun stem, vertaal deze stem desgewenst naar hun ouders, ik begeleid en ondersteun de kinderen en zorg er voor dat kinderen zich (weer) vrij kunnen bewegen tussen hun ouders. Daarbij werk in lijn met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en mijn werkwijze is er op gericht kinderen in contact met beide ouders te laten staan.

Als Rouwcoach werk ik als begeleider van kinderen en jongeren die een ander pijnlijk verlies hebben mee gemaakt dan een scheiding. Bijvoorbeeld de ziekte en/of het overlijden van een dierbare, het overlijden van een huisdier, een verhuizing, wisseling van school of het verlies van een vriendschap. Voor zowel volwassenen als kinderen in rouw is het belangrijk dat ze hun verhaal kwijt kunnen, keer op keer. Dit is erg belangrijk voor het rouwproces.

Kinderen en jongeren kan ik verder helpen door;

  • spelenderwijs met ze in gesprek te gaan, afgestemd op hun leeftijd en ontwikkelingsniveau
  • ze een luisterend oor te bieden
  • ze een plek te bieden waar zij hun gedachten over het verlies kunnen ordenen, hun ideeën kunnen bespreken en hun gevoelens kunnen  uiten
  • ze uitleg te geven over wat er bij een scheiding gebeurt en waarom bepaalde beslissingen genomen worden
  • ze uitleg te geven over wat een rouwproces inhoudt
  • ze antwoorden te geven op de vragen die ze hebben
  • ze een plek te bieden waar ze gewoon kind kunnen zijn

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreek ik graag samen met jullie de mogelijkheden.

Ik heb een praktijk aan huis in Zaanstad.

Desgewenst maak ik ook gebruik van andere coachruimtes in Zaanstad Landsmeer, Amsterdam Centrum en IJburg. Vraag mij gerust naar de mogelijkheden!