Tamara Kerssens Coaching

Voor wie?

Voor wie?

 

 

Als Kindbehartiger begeleid ik kinderen én hun ouders in echtscheidingssituatie.

Ik luister naar de stem van kinderen – het liefst zo vroeg mogelijk in het scheidingsproces – en vertaal én borg hun stem richting hun ouders en indien nodig het juridisch speelveld. Als Kindbehartiger treed ik op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie, ik begeleid en ondersteun de kinderen (maar ook hun ouders)  en zorg er voor dat kinderen zich (weer) vrij kunnen bewegen tussen hun ouders.

Ik werk in lijn met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en mijn werkwijze is er op gericht kinderen in contact met beide ouders te laten staan.

Kinderen van gescheiden ouders kan ik verder helpen door;

 • spelenderwijs met de kinderen in gesprek te gaan
 • de kinderen een luisterend oor te bieden
 • de kinderen een plek te bieden waar zij hun gedachten over de scheiding kunnen ordenen, hun ideeën kunnen bespreken en hun gevoelens kunnen  uiten
 • de kinderen uitleg te geven over wat er bij een scheiding gebeurt en waarom bepaalde beslissingen genomen worden
 • de kinderen antwoorden te geven op de vragen die ze hebben
 • de kinderen een plek te bieden waar ze gewoon kind kunnen zijn

Gescheiden ouders kunnen bij mij terecht als ze hulp nodig hebben bij;

 • (negatieve) gevoelens over de scheiding
 • de (vastgelopen) communicatie met de andere ouder
 • conflicten met de andere ouder
 • het begeleiden van  de kinderen in deze moeilijke periode
 • het vormgeven van het ouderschap na de scheiding

Door het inzetten van een praktisch coachingsprogramma werk ik er samen met jou als ouder aan dat jij;

 • de scheiding goed kunt verwerken en weer open kunt staan voor een nieuwe toekomst
 • in je kracht blijft staan en energie hebt om leuke dingen te doen
 • herkent wat jouw communicatiestijl is en welke communicatiestijl de andere ouder hanteert
 • weet hoe je in de taal van de ander kunt communiceren en hoe je daar mee meer bereikt
 • weet hoe je uit een discussie kunt stappen en tot een compromis kunt komen
 • op een ontspannen manier kunt omgaan met de andere ouder
 • je kinderen goed kunt begeleiden tijdens de scheiding zodat zij niet te veel schade oplopen van de scheiding
 • de verschillen in de opvoedstijl van jou en die van de andere ouder accepteert

 

In een vrijblijvend oriënterend gesprek bespreek ik graag samen met jou de mogelijkheden.

Ik heb een eigen praktijk in Zaanstad. Desgewenst maak ik ook gebruik van andere praktijkruimtes in regio Zaanstad, Landsmeer en Amsterdam. Vraag mij gerust naar de mogelijkheden!