Tamara Kerssens CoachingRouwcoach voor kinderen en jongeren

Rouwcoach voor kinderen en jongeren

Als Rouwcoach werk ik als begeleider van kinderen en jongeren die een ander ingrijpend verlies hebben mee gemaakt dan een scheiding. Bijvoorbeeld de ziekte en/of het overlijden van een dierbare,  een verhuizing, wisseling van school of het verlies van een vriendschap.

Mijn hulp kan worden ingezet als de ingrijpende gebeurtenis kort geleden heeft plaats gevonden maar óók als het al langere tijd geleden is.
Uit ervaring weet ik dat het voor kinderen heel fijn is om hun verhaal kwijt te kunnen bij een vertrouwenspersoon die er speciaal voor hen is. Iemand met wie ze hun gevoelens kunnen delen zonder bang te zijn dat ze iemand kwetsen. Ook weet ik uit ervaring dat het voor ouders soms moeilijk is om in goede verbinding te blijven met hun kind in een periode van rouw en verlies. Als gezinsleden elkaar in een periode van rouw goed kunnen begrijpen en elkaar kunnen ondersteunen is de kans het grootst dat iedereen binnen het gezin goed kan blijven functioneren. Ik help hier graag bij!

Kinderen en jongeren kan ik verder helpen door;

  • spelenderwijs met ze in gesprek te gaan, afgestemd op hun leeftijd en ontwikkelingsniveau
  • ze een luisterend oor te bieden
  • ze een plek te bieden waar zij hun gedachten over het verlies kunnen ordenen, hun ideeën kunnen bespreken en hun gevoelens kunnen  uiten
  • ze uitleg te geven over wat een rouwproces inhoudt
  • ze antwoorden te geven op de vragen die ze hebben
  • ze een plek te bieden waar ze gewoon kind kunnen zijn

Als jullie een aanmelding bij mij doen volg ik deze route:

Kennismakingsgesprek:  Tijdens het kennismakingsgesprek maken we kennis met elkaar en geef ik uitleg over mijn werkwijze. Dit gesprek is kosteloos en vindt via beeldbellen plaats of bij jullie thuis. Als het voor alle partijen goed voelt gaan we over tot het maken van afspraken voor de kinderen.

Kindsessie:  Tijdens een 1 op 1 kindsessie ga ik (spelenderwijs) in gesprek met jullie kind en bied ik jullie kind ondersteuning.

Bij kleuters gebruik ik verschillende spelvormen, prentenboeken en mogelijk kleine, creatieve opdrachten. Zij kunnen hun emoties nog niet benoemen, maar voelen ze wel degelijk aan. Spel biedt ze de gelegenheid hun emoties te uiten, gevoelens te integreren en tot rust te komen. Spel is de taal van kinderen!

Bij kinderen van de basisschoolleeftijd maak ik, naast spel, gebruik van diverse creatieve werkvormen. Ook gebruik ik (voor) leesboekjes, oefeningen en opdrachten om het kind gevoelens te laten uiten en weer in zijn of haar kracht komen te staan.

Bij pubers en jongeren is er meer ruimte en gelegenheid voor begeleiding door middel van gesprekken. (Creatieve) opdrachten behoren ook tot de mogelijkheden. Of we gaan bijvoorbeeld samen buiten uitwaaien.

Bij voorkeur voer ik vier kindgesprekken en deze vinden plaats in mijn praktijk aan huis. In overleg kunnen de kindsessies ook op een andere locatie plaats vinden. Ik maak gebruik van mooie coachruimtes in Landsmeer en Zaandam maar een andere locatie naar wens rondom Amsterdam is ook mogelijk. Natuurlijk is het ook mogelijk om minder of juist meer dan vier sessies af te spreken.

Ouder-kindsessie:  Indien gewenst is het mogelijk om een ouder-kindsessie in te plannen. Bijvoorbeeld om onder mijn begeleiding te werken met het therapeutische spel Alle sterren van de hemel  of  De kaart .

Optie: Evaluatiegesprek:  Tijdens een evaluatiegesprek geef ik een terugkoppeling over mijn bevindingen.

Toestemming ouders: Voor de ondersteuning van minderjarigen is toestemming nodig van de gezaghebbende ouder(s) en/of het kind. Dit werkt als volgt:

  • Kind 0-12 jaar: toestemming nodig van gezaghebbende ouder(s)
  • Kind 12-16 jaar: toestemming nodig van het kind en de gezaghebbende ouder(s)
  • Kind 16-18 jaar: toestemming nodig van het kind

 

Ik heb een praktijk aan huis in Zaanstad. Desgewenst maak ik ook gebruik van andere coachruimtes in Zaanstad, Landsmeer en Amsterdam. Vraag mij gerust naar de mogelijkheden!