Tamara Kerssens Coaching

Tarieven

 

Ik bied een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek van maximaal 30 minuten aan om meer informatie te geven over mijn werkwijze en om te bekijken of ik iets zou kunnen betekenen in jullie situatie. Dit gesprek vindt telefonisch of via beeldbellen plaats. Hierna kunnen jullie besluiten of jullie willen starten met een Kindbehartiger-traject en / of een sessie “Hoe vertellen we het de kinderen”.

 

Het tarief voor een Kindbehartiger-traject bedraagt   €   685,00

Het tarief voor een traject voor twee kinderen uit hetzelfde gezin bedraagt  €   1.025,00

Dit traject bestaat uit:

  • Intakegesprek van 45 minuten met ouders individueel via beeldbellen
  • Vier sessies van 45 minuten met het kind
  • Tussentijds overleg met ouders, indien nodig
  • Na 4 kind-sessies volgt een evaluatiegesprek van 45 minuten via beeldbellen met ouders (bij voorkeur met ouders gezamenlijk maar desgewenst individueel). Aan de hand daarvan wordt besloten of nog meer kind-sessies  wenselijk zijn. Als besloten wordt dat jullie kind weer verder kan zonder mijn hulp is dit tevens het eindgesprek.
  • Als na een traject meerdere sessies met het kind wenselijk zijn bedragen de kosten  €   85,00 per sessie

In de basis geldt dat de kosten betaald moeten worden door ouders. In sommige gevallen is het mogelijk om een vergoeding via de gemeente te krijgen of via een PGB. Ik kan samen met jullie onderzoeken of dit binnen de mogelijkheden ligt.

 

Het tarief voor de sessie “Hoe vertellen we het de kinderen” bedraagt  €   200,00

  • Dit gesprek vindt bij voorkeur plaats met beide ouders en duurt maximaal 2 uur
  • Na afloop van het gesprek ontvangen jullie een digitale hand-out waarin jullie alles wat we besproken hebben nog eens rustig na kunnen lezen
  • Het gesprek vindt plaats via Teams. Voor een traject op locatie wordt een meerprijs berekend.

 

  • Genoemde prijzen zijn exclusief 21 % B.T.W
  • Voor Kindbehartiger-trajecten die niet in mijn eigen praktijkruimte plaats vinden maar op locatie wordt in overleg een meerprijs berekend