Tamara Kerssens Coaching

Kindbehartiger

Kindbehartiger

De Kindbehartiger geeft kinderen een stem in scheidingssituaties. De Kindbehartiger is een professional die tijdens de scheiding naast kinderen staat, hun gevoelens en behoeften verwoordt, hen informatie geeft en jullie als ouders advies geeft over wat in het belang is van jullie kind.

 

Wat is een Kindbehartiger?

De Kindbehartiger is een professional die er speciaal is voor kinderen in een echtscheidingssituatie. Om te luisteren naar hun stem – het liefst zo vroeg mogelijk in het proces – en om hun stem te vertalen en te borgen richting ouders, verzorgers, overige belanghebbenden en indien nodig het juridisch speelveld. De Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie, begeleidt en ondersteunt kinderen, hun ouders en verzorgers en draagt ertoe bij dat kinderen zich (weer) vrij kunnen bewegen tussen hun ouders, verzorgers en andere belanghebbenden.

De Kindbehartiger biedt kinderen in een scheidingssituatie in eerste instantie een luisterend oor. Kinderen hebben eigen gedachten over de scheiding van hun ouders en hebben het recht om hun gevoelens en wensen te delen. Het liefst met een neutraal iemand die er echt voor hen is. Dit is de rol van de Kindbehartiger.

Kindbehartigers zijn professionals die ervaring hebben in de omgang en gespreksvoering met kinderen in een scheidingssituatie, kennis hebben van de ontwikkelingsfasen van kinderen alsmede van het scheidingsproces, inzetten op het ouderschap dat blijft (ook na de scheiding !) en bekend zijn met het juridisch speelveld. Via de Kindbehartiger wordt kinderparticipatie in een zo vroeg mogelijk stadium voorop gezet in lijn met de artikelen 9 en 12 van het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind, wordt materie rondom de scheiding op kindvriendelijke wijze vertaald naar het kind en wordt kinderen tegelijkertijd bescherming geboden ten aanzien van de kwetsbare positie waarin zij zich bevinden.

Wat doet een Kindbehartiger?

Als gecertificeerd Kindbehartiger zorg ik er voor dat de stem van ieder kind in een scheidingssituatie een plek krijgt binnen het geheel en ik verbind daarbij waar nodig het zorgvraagstuk aan het juridisch speelveld. Door de scheiding kan het gebeuren dat zich conflicten voordoen tussen ouders, waardoor het kind het gevoel heeft in de knel te zitten. Omdat de scheiding voor ouders zelf ook emotioneel is, kan het soms lastig voor hen zijn om goed te luisteren naar de wensen van hun kind. Ik vind het belangrijk dat de stem van ieder kind gehoord wordt, ongeacht de leeftijd van het kind, en dat zijn of haar wensen ten aanzien van de scheiding en de toekomst worden meegenomen.

Het kan voor een kind soms knap lastig zijn om de eigen wensen helder te krijgen en richting de ouders aan te geven wat het echt wil. Misschien dat het kind bang is om één van de ouders te kwetsen of het kind heeft geen zin om met de ouders te praten. Of misschien is er een juridische procedure op komst. Dan kan een Kindbehartiger helpen. De Kindbehartiger praat veel met kinderen in een scheidingssituatie van verschillende leeftijden en heeft ervaring met scheidingssituaties en het juridisch speelveld.

Wanneer?

Ik kan als Kindbehartiger ingezet worden zodra jullie hebben besloten te gaan scheiden. Zo is er voor het kind direct een veilige plek om zijn/haar gedachten te filteren, ideeën te bespreken en gevoelens te uiten. Als ouders weten jullie dan dat – ondanks alle drukte rondom het regelen van de scheiding – jullie kind niet in de knel zal komen. Ik zal daarbij de communicatie en omgang tussen kind en beide ouders altijd stimuleren.

Zijn jullie als ouders verder in het proces of misschien zelfs al jaren geleden gescheiden, maar merken jullie dat jullie kind zich anders gaat gedragen, slechter presteert op school, stiller of juist veel drukker wordt? Dan zou het kunnen zijn dat jullie kind nog met onverwerkte emoties of met verwarrende gedachten rondloopt. Ook dan kan ik hulp bieden.

Het kan ook zijn dat jij als ouder (opnieuw) worstelt met bijvoorbeeld de omgang met je ex-partner, de omgangsregeling met je kind of het gedrag van jouw kind. Ook dan kan mijn hulp worden ingeschakeld.

Tot slot is het ook heel zinvol om een Kindbehartiger in te zetten bij het opstellen van een Ouderschapsplan. In een aantal kindgesprekken kan ik voor jullie helder krijgen wat de wensen en behoeften van jullie kind zijn. Dit kunnen jullie dan meenemen bij het opstellen van het Ouderschapsplan.

Hoe?

Als jullie je bij mij aanmelden, volg ik deze route:

Intakegesprek: Tijdens het intakegesprek (met voorkeur met beide ouders) maken we kennis met elkaar en geef ik jullie uitleg over mijn werkwijze. De hulpvraag wordt bekeken en de werkdoelen worden afgestemd. Dit gesprek kan eventueel ook telefonisch of via Zoom.

Oudergesprek: Na het intakegesprek voer ik met jullie allebei afzonderlijk een gesprek  over jullie eigen beleving, het belang van jullie kind, jullie onderlinge communicatie en de wensen voor de toekomst.

Kindgesprek: Ik ga (spelenderwijs) in gesprek met jullie kind en bied ondersteuning. Hierbij werk ik met verschillende methodieken. Er kunnen meerdere gesprekken plaatsvinden. De onderwerpen die jullie kind aangaan, worden op kindvriendelijke wijze aan het kind uitgelegd. Vaak leveren 4 kindgesprekken al hele mooie resultaten op. Deze gesprekken vinden plaats in mijn praktijk aan huis maar kunnen ook bij jullie thuis plaats vinden.

Terugkoppeling: Tijdens een gezamenlijk gesprek met ouders, of via afzonderlijke gesprekken, wordt een terugkoppeling gegeven over de bevindingen. Jullie krijgen tips en tools aangereikt voor de toekomst en worden voorzien van (juridisch) advies. Er wordt altijd afgestemd of jullie kind hierbij ook aanwezig kan zijn, afhankelijk van de situatie, de leeftijd en ontwikkeling.

Samenwerking professionals: Ik werk in overleg samen met andere professionals, zoals mediators, advocaten, kindertherapeuten, scheidingscoaches en instanties.

 

Kijk hier voor een filmpje over de rol van de Kindbehartiger.

Wat kinderen vertellen over de rol van de Kindbehartiger zie je in dit filmpje.

Ik ben aangesloten bij de Beroepsvereniging van Kindbehartigers in Nederland.