Tamara Kerssens Coaching

Kindbehartiger

Kindbehartiger

 

Wat is een Kindbehartiger?

Kindbehartigers zijn professionals die ervaring hebben in de omgang en gespreksvoering met kinderen in een scheidingssituatie, kennis hebben van de ontwikkelingsfasen van kinderen alsmede van het scheidingsproces, inzetten op het ouderschap dat blijft (ook na de scheiding !) en bekend zijn met het juridisch speelveld.

Een Kindbehartiger staat naast het kind en helpt hem om zijn wensen en behoeften in kaart te brengen. Ook biedt de Kindbehartiger kinderen een luisterend oor, legt uit wat er tijdens een scheiding gebeurt en beantwoordt vragen die bij kinderen leven. De Kindbehartiger maakt een vertaalslag naar ouders van wat hun kind nodig heeft en adviseert over de ontwikkeling van kinderen en hun belangen.

Kortom, een Kindbehartiger is een vertrouwenspersoon én belangenbehartiger voor kinderen in echtscheidingssituaties.

Kindbehartigers werken in lijn met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, oftewel het IVRK.

 

Wat is een Kindbehartiger niet?

Een Kindbehartiger is géén kindertherapeut of kinderpsycholoog. Wel heb ik zelf de POST HBO opleiding Speltherapie afgerond.

Het inzetten van een kindertherapeut is lang niet altijd nodig na een scheiding. Een aantal gesprekken met een Kindbehartiger is vaak al heel helpend voor kinderen. Mocht ik na een aantal sessies met jullie kind denken dat er méér nodig is, kan ik in overleg met jullie door verwijzen naar een kindertherapeut of een andere professional binnen mijn netwerk.

 

Wat doet een Kindbehartiger?

Als gecertificeerd Kindbehartiger zorg ik er voor dat de stem van ieder kind (4 – 18 jaar) in een scheidingssituatie een plek krijgt binnen het geheel. Door de scheiding kan het gebeuren dat zich conflicten voordoen tussen ouders, waardoor het kind het gevoel heeft in de knel te zitten. Omdat de scheiding voor ouders zelf ook emotioneel is, kan het soms lastig voor hen zijn om goed te luisteren naar de wensen van hun kind. Ik vind het belangrijk dat de stem van ieder kind gehoord wordt, ongeacht de leeftijd van het kind, en dat zijn of haar wensen ten aanzien van de scheiding en de toekomst worden meegenomen. De gesprekken die ik met kinderen voer vinden spelenderwijs plaats, afgestemd op de leeftijd en ontwikkelingsniveau van het kind.

 

Wanneer?

Ik kan als Kindbehartiger ingezet worden zodra jullie hebben besloten te gaan scheiden. Zo is er voor het kind direct een veilige plek om zijn/haar gedachten te filteren, ideeën te bespreken en gevoelens te uiten. Als ouders weten jullie dan dat – ondanks alle drukte rondom het regelen van de scheiding – jullie kind niet in de knel zal komen. Ik zal daarbij de communicatie en omgang tussen kind en beide ouders altijd stimuleren.

Zijn jullie als ouders verder in het proces of misschien zelfs al jaren geleden gescheiden, maar merken jullie dat jullie kind zich anders gaat gedragen, slechter presteert op school, stiller of juist veel drukker wordt? Dan zou het kunnen zijn dat jullie kind nog met onverwerkte emoties of met verwarrende gedachten rondloopt. Therapie is niet altijd nodig, wél kan het fijn zijn als jullie kind een vertrouwenspersoon heeft. Ook dan kan ik hulp bieden.

Het kan ook zijn dat jij als ouder (opnieuw) worstelt met bijvoorbeeld de omgang met je ex-partner, de omgangsregeling met je kind of het gedrag van jouw kind. Ook dan kan mijn hulp worden ingeschakeld.

Tot slot is het ook heel zinvol om een Kindbehartiger in te zetten bij het opstellen van een Ouderschapsplan. In een aantal kindgesprekken kan ik voor jullie helder krijgen wat de wensen en behoeften van jullie kind zijn. Dit kunnen jullie dan meenemen bij het opstellen van het Ouderschapsplan.

 

Hoe?

Als jullie je bij mij aanmelden, volg ik deze route:

Intakegesprek: Tijdens het intakegesprek (met voorkeur met beide ouders) maken we kennis met elkaar en geef ik jullie uitleg over mijn werkwijze. De hulpvraag wordt bekeken en de werkdoelen worden afgestemd. Dit gesprek kan eventueel ook telefonisch of via beeldbellen.

Oudergesprek: Na het intakegesprek voer ik met jullie allebei afzonderlijk een gesprek  over jullie eigen beleving, het belang van jullie kind, jullie onderlinge communicatie en de wensen voor de toekomst.

Kindgesprek: Ik ga (spelenderwijs) in gesprek met jullie kind en bied ondersteuning. Hierbij werk ik met verschillende methodieken. Er kunnen meerdere gesprekken plaatsvinden. De onderwerpen die jullie kind aangaan, worden op kindvriendelijke wijze aan het kind uitgelegd. Vaak leveren 4 kindgesprekken al hele mooie resultaten op. Deze gesprekken vinden plaats in mijn praktijk aan huis maar kunnen ook bij jullie thuis plaats vinden. Tevens maak ik gebruik van praktijkruimtes op andere locaties in regio Zaanstreek-Waterland en Amsterdam.

Terugkoppeling: Tijdens een gezamenlijk gesprek met ouders, of via afzonderlijke gesprekken, wordt een terugkoppeling gegeven over de bevindingen. Jullie krijgen tips en tools aangereikt voor de toekomst en worden voorzien van (juridisch) advies. Er wordt altijd afgestemd of jullie kind hierbij ook aanwezig kan zijn, afhankelijk van de situatie, de leeftijd en ontwikkeling.

Samenwerking professionals: Ik werk in overleg samen met andere professionals, zoals mediators, advocaten, kindertherapeuten, scheidingscoaches, scholen en instanties.

 

Neem hier een kijkje in mijn Kindbehartiger-praktijk.

Ik heb een eigen praktijk in Zaanstad. Neem hier een kijkje in mijn Kindbehartiger-praktijk.

Ik heb een eigen praktijk in Zaanstad. Desgewenst maak ik ook gebruik van andere praktijkruimtes in regio Zaanstad, Landsmeer en Amsterdam. Vraag mij gerust naar de mogelijkheden!

 

Kijk hier voor een filmpje over de rol van de Kindbehartiger.

Wat kinderen vertellen over de rol van de Kindbehartiger zie je in dit filmpje.

Ik ben aangesloten bij de Beroepsvereniging van Kindbehartigers in Nederland.