Tamara Kerssens Coaching

Begeleiding bij Parallel Ouderschap

Begeleiding bij Parallel Ouderschap

Parallel Ouderschap

De afgelopen jaren werd de focus na een scheiding gelegd op ouders weer laten samenwerken en ‘leren met elkaar te communiceren’. In sommige gevallen lukt dat niet, ondanks dat hiertoe al pogingen zijn gedaan. Soms lukt het tijdelijk niet om de samenwerking te vinden, soms langdurig niet. Proberen samen te werken zorgt in deze situaties vaak alleen maar voor verhoging van de spanning tussen ouders en voor meer conflicten.

Soms lukt het niet om te communiceren omdat de gevoelens en emoties nog te sterk en pijnlijk zijn. Deze kunnen de overhand krijgen in het onderlinge contact en zorgen voor verharding van de strijd. Door de strijd verliezen ouders dan uit het oog wat de kinderen van hun ouders nodig hebben.

In deze situaties kan Parallel Ouderschap een uitkomst bieden in de vorm van een tijdelijke of permanente oplossing. Bij ouders wordt de druk van “samen dingen doen of samen in gesprek gaan” weggenomen. Ouders wordt geleerd om te kunnen gaan accepteren dat ze het ouderschap ook los van elkaar kunnen invullen, ieder op een eigen manier, met de belangen van de kinderen voor ogen. Een manier waardoor er nog steeds sprake is van ‘gezamenlijk ouderschap’ alleen los van elkaar. Hierdoor komt er energie vrij voor ouders om zich te kunnen blijven focussen op de eigen ouderrol en de relatie met de kinderen.

 

Hoe ziet een traject Begeleiding Parallel Ouderschap er uit?

Parallel Ouderschap oppakken is maatwerk. Er bestaat geen standaarduitvoering. Wel gelden er een aantal basisuitgangspunten. Ik kijk naar behoeften en de specifieke kenmerken van ouders en kinderen. Vanuit daar wordt invulling gegeven aan het Parallel Ouderschap.

Uit ervaring weten we hoe belangrijk het is om aandacht te hebben voor de individuele beleving van de scheiding, alsook het belang van geconcretiseerde afspraken. Dit vormt dan ook de basis van het Parallel Ouderschap.

Een traject Parallel Ouderschap bestaat meestal uit individuele gesprekken in vijf thema’s, te weten:

  • Verstevigen van de eigen rol als ouder
  • Verstevigen van de verbinding ouder-kind
  • Parallel ouder zijn
  • De-escalerend communiceren
  • Betrokkenheid van het netwerk

Na dit traject kunnen ouders:

  • Afspraken concreet vormgeven
  • De focus leggen op de eigen ouderrol in plaats van die van de andere ouder
  • Verbinding maken met eigen gedachten, gevoelens en behoeften
  • De relatie met het kind centraal zetten
  • Hun eigen netwerk inzetten als dat nodig is

Mijn werkgebied is regio Zaanstreek-Waterland en Amsterdam.